Ostala sam sama

Ostala sam sama,
niko me ne voli
čitav život moj je
samo žal i tama,
ostala sam sama
kao cvjetak goli,
kojeg vjetar nosi
i sve moje boli.

Ostala sam sama,
bez ljubavi tvoje
a sav život što je,
ako ljubav nije,
ostala sam sama,
pusti vjetar vije,
bar da moju tugu,
može da ubije.

Podijeli:
All rights reserved@BožoVrećo Developed by Watabo KontaktPrivatnost podataka Contact Data privacy KontaktDatenschutzerklärung