Volio me kao oči

Volio me kao oči
i kleo se u život svoj
kad su pošli da ga vode
rek’o mi je da je samo moj.

Samo me je jednom tak’o
kad su kraj mene ga proveli
i čula sam ga da je plak’o
kad su me na silu uzeli.

I za jednim dođe drugi
nisam više ni brojala,
moja duša već se bolno
samo smrti čista predala.

Mene tamo dragi čeka
i na onom svijetu
on će me voljeti
mome srcu, tu je lijeka
u naručju svome nositi.

 

Podijeli:
All rights reserved@BožoVrećo Developed by Watabo KontaktPrivatnost podataka Contact Data privacy KontaktDatenschutzerklärung